/

Procedury gaszenia pożaru instalacji fotowoltaicznych


W miarę jak energia słoneczna staje się coraz bardziej popularna, rośnie liczba instalacji fotowoltaicznych na całym świecie. Wraz z tym wzrostem pojawiają się nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem, takie jak gaszenie pożarów w instalacjach fotowoltaicznych. W tym wpisie omówimy, czy straż pożarna ma procedury gaszenia pożaru, jak działają te procedury, gdzie można je wyszukać i jak postępować w przypadku awarii.

Czy straż pożarna ma procedury gaszenia pożaru instalacji fotowoltaicznych?

Tak, straż pożarna ma specjalne procedury gaszenia pożarów w instalacjach fotowoltaicznych. Ze względu na specyfikę tego typu instalacji, standardowe metody gaszenia pożarów mogą nie być wystarczająco skuteczne lub bezpieczne. Dlatego opracowano specjalne procedury i techniki, które uwzględniają unikalne wyzwania związane z pożarami w instalacjach fotowoltaicznych. Przedstawimy je w kolejnych punktach.

Jak działają procedury gaszenia pożaru instalacji fotowoltaicznych?

Procedury gaszenia pożaru w instalacjach fotowoltaicznych opierają się na kilku kluczowych zasadach:

 • Bezpieczeństwo ratowników i osób ewakuowanych: Pierwszym i najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa strażaków i ewentualnych poszkodowanych. Pracując z instalacjami fotowoltaicznymi, ratownicy muszą być świadomi ryzyka porażenia prądem, nawet jeśli instalacja jest wyłączona.
 • Odłączenie zasilania: Strażacy starają się odciąć zasilanie do instalacji fotowoltaicznej, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem. Należy jednak pamiętać, że nawet gdy jest odłączona od sieci, instalacja fotowoltaiczna może wciąż wytwarzać prąd pod wpływem światła słonecznego.
 • Użycie odpowiednich środków gaśniczych: W przypadku pożarów instalacji fotowoltaicznych strażacy używają środków gaśniczych, które nie prowadzą do przewodzenia prądu elektrycznego, takich jak piany gaśnicze czy CO2. Woda może być stosowana jedynie w postaci mgły, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem.
 • Ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru: W celu zminimalizowania strat, strażacy dążą do szybkiego oddzielenia płonących paneli fotowoltaicznych od reszty instalacji, stosując odpowiednie techniki gaśnicze.
 • Współpraca z ekspertami: W sytuacji pożaru instalacji fotowoltaicznej, straż pożarna może wezwać specjalistów z zakresu energetyki słonecznej, aby uzyskać informacje na temat specyfiki danej instalacji, wskazówek dotyczących jej bezpiecznego wyłączenia oraz innych istotnych aspektów związanych z gaszeniem pożaru.

Gdzie można wyszukać procedury gaszenia pożaru instalacji fotowoltaicznych?

Procedury gaszenia pożarów w instalacjach fotowoltaicznych są dostępne w różnych źródłach, w tym:

 • Lokalne jednostki straży pożarnej: W związku z rosnącym zainteresowaniem technologią fotowoltaiczną, wiele jednostek straży pożarnej opracowuje i udostępnia swoje własne procedury gaszenia pożarów w instalacjach fotowoltaicznych. Zalecamy skontaktowanie się z najbliższą jednostką straży pożarnej, aby uzyskać informacje na ten temat.
 • Organizacje branżowe i instytucje badawcze: Organizacje zajmujące się energetyką słoneczną, takie jak International Solar Energy Society (ISES) czy Polskie Stowarzyszenie Energii Słonecznej (PSES), często udostępniają zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i procedur gaszenia pożarów w instalacjach fotowoltaicznych.
 • Kursy i szkolenia: Kursy i szkolenia związane z technologią fotowoltaiczną, zwłaszcza te dotyczące bezpieczeństwa, często obejmują tematykę gaszenia pożarów w instalacjach fotowoltaicznych. Można wziąć udział w takich szkoleniach, aby zdobyć wiedzę z zakresu tego typu procedur.

Jak postępować w przypadku awarii instalacji fotowoltaicznej?

W przypadku awarii instalacji fotowoltaicznej, należy podjąć następujące kroki:

 • Zgłoś pożar: Jeśli zauważysz pożar w instalacji fotowoltaicznej, natychmiast zadzwoń na numer alarmowy 112 i zgłoś sytuację. Poinformuj dyspozytora, że chodzi o pożar instalacji fotowoltaicznej, aby strażacy byli świadomi specyfiki zdarzenia.
 • Ewakuacja: W miarę możliwości, ewakuuj wszystkich znajdujących się w pobliżu instalacji fotowoltaicznej. Upewnij się, że wszyscy są na bezpiecznej odległości od miejsca pożaru.
 • Nie próbuj gasić pożaru samodzielnie: Z uwagi na specyfikę instalacji fotowoltaicznych i ryzyko porażenia prądem, nie próbuj gasić pożaru samodzielnie, chyba że masz odpowiednie doświadczenie i wiedzę na ten temat. Zamiast tego, poczekaj na przyjazd straży pożarnej.
 • Współpracuj ze służbami ratowniczymi: Po przybyciu straży pożarnej, udziel im wszelkich informacji na temat instalacji fotowoltaicznej oraz sytuacji. Pamiętaj, że Twoja wiedza może pomóc w skutecznym gaszeniu pożaru i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

Podsumowanie

Wraz z rosnącą popularnością energetyki słonecznej oraz większą liczbą instalacji fotowoltaicznych na całym świecie, procedury gaszenia pożarów w tego rodzaju instalacjach stają się coraz bardziej istotne. Straż pożarna ma specjalne procedury, które uwzględniają unikalne wyzwania związane z gaszeniem pożarów w instalacjach fotowoltaicznych. Te procedury mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ratowników i osób ewakuowanych, odłączenie zasilania, użycie odpowiednich środków gaśniczych, ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru oraz współpracę z ekspertami w dziedzinie energetyki słonecznej.

Procedury te można znaleźć poprzez kontakt z lokalnymi jednostkami straży pożarnej, organizacjami branżowymi, instytucjami badawczymi oraz poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. W przypadku awarii instalacji fotowoltaicznej, ważne jest zgłoszenie pożaru, ewakuacja osób znajdujących się w pobliżu, unikanie samodzielnych prób gaszenia pożaru oraz współpraca ze służbami ratowniczymi.