$nectar_header_options = nectar_get_header_variables(); ?> Skip to main content

Baza wiedzy

Ta strona jest twoim przewodnikiem po świecie fotowoltaiki, pomp ciepła i odnawialnych źródeł energii. Znajdziesz tutaj definicje najważniejszych pojęć i terminów związanych z tymi dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami technologii.

Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego domu.

Zdecyduj się na instalację i zobacz, jak oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.

AC (Prąd Zmienny)

Typ prądu elektrycznego, który zmienia kierunek i amplitudę zgodnie z cykliczną funkcją, najczęściej sinusoidalną. W polskiej sieci energetycznej prąd zmienny ma częstotliwość 50 Hz.

Akumulator elektryczny

Urządzenie służące do magazynowania energii elektrycznej za pomocą procesów chemicznych, które można odwrócić, umożliwiając wielokrotne ładowanie i rozładowanie.

Chłodzenie bierne

W niektórych typach pomp ciepła, takich jak pompy ciepła grunt-woda, można wykorzystać naturalne chłodzenie ziemi do obniżania temperatury wewnątrz budynku, co jest nazywane chłodzeniem biernym.

COP

Coefficient of Performance - Współczynnik wydajności pompy ciepła, który pokazuje, ile jednostek ciepła pompa jest w stanie wyprodukować w porównaniu do ilości energii elektrycznej, którą zużywa. Im wyższy współczynnik COP, tym bardziej efektywna jest pompa ciepła.

DC (Prąd Stały)

Prąd elektryczny o stałej wartości i niezmiennej polaryzacji. Moduły fotowoltaiczne generują prąd stały, który musi być przekształcony na prąd zmienny przez inwerter, aby mógł być wykorzystany w standardowej domowej sieci.

Efekt fotowoltaiczny

Proces konwersji światła na energię elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych. Efekt ten polega na wyzwoleniu ładunku elektrycznego w materiale półprzewodnikowym pod wpływem fotonów.

Emitery ciepła

Urządzenia wykorzystujące ciepło wygenerowane przez pompę ciepła do ogrzewania pomieszczeń. Mogą to być np. grzejniki, maty podłogowe, konwektory.

Energooszczędność

Pompy ciepła są często uważane za jedno z najbardziej energooszczędnych rozwiązań do ogrzewania i chłodzenia budynków, ponieważ wykorzystują naturalne źródła ciepła.

Falownik

Inna nazwa inwertera, urządzenia konwertującego prąd stały na prąd zmienny.

Hybridowa pompa ciepła

System łączący tradycyjne metody ogrzewania, takie jak kotły gazowe, z pompą ciepła, aby zapewnić najbardziej efektywne i elastyczne rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia.

Inwerter

Urządzenie używane w instalacjach fotowoltaicznych do przekształcania prądu stałego (DC), generowanego przez panele słoneczne, na prąd zmienny (AC), który może być wykorzystany w domowej sieci energetycznej lub przesłany do sieci elektrycznej.

Instalacja fotowoltaiczna

System składający się z paneli fotowoltaicznych (lub ogniw), inwertera, kabli, struktur montażowych i, w niektórych przypadkach, akumulatorów, który jest zaprojektowany do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną.

Jałowe napięcie

Voltage Open Circuit, VOC - Najwyższe napięcie, które panel fotowoltaiczny może wygenerować, gdy nie jest podłączony do obciążenia. Jałowe napięcie jest jednym z parametrów określanych w specyfikacjach panelu.

Kolektor pionowy/horyzontalny

Kolektory to rury, które są wkopane w ziemię i przenoszą ciepło z gruntu do pompy ciepła. Kolektory pionowe są instalowane pionowo, a kolektory horyzontalne są położone horyzontalnie poniżej powierzchni ziemi.

kW (kilowat)

Jednostka mocy, równa tysiącu watów. W przypadku systemów fotowoltaicznych, moc zainstalowana jest często wyrażana w kilowatach.

Mikroinwerter

Inwerter, który jest zamontowany bezpośrednio na panelu fotowoltaicznym. Mikroinwertery konwertują prąd stały na zmienny na poziomie poszczególnych paneli, co pozwala na niezależne działanie każdego panelu i zwiększa wydajność systemu w przypadku cieniowania lub różnicy w wydajności między panelami.

Moc Peak (Wp)

Jednostka mocy znamionowej, wyrażona w watach szczytowych. Jest to moc, jaką panel słoneczny generuje pod standardowymi warunkami testowymi.

Moc zainstalowana

Całkowita moc, jaką może dostarczyć instalacja, taka jak system fotowoltaiczny. Moc zainstalowana jest wyrażana w kilowatach (kW) lub megawatach (MW).

Moc znamionowa

Najwyższa moc, jaką urządzenie, np. panel fotowoltaiczny, może bezpiecznie wyprodukować pod idealnymi warunkami. W przypadku paneli fotowoltaicznych, mierzy się to pod standardowymi warunkami testowymi.

Moduł fotowoltaiczny

Struktura składająca się z kilku ogniw fotowoltaicznych połączonych szeregowo lub równolegle, służąca do konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Często używa się też nazwy panel fotowoltaiczny.

MPPT

Maximum Power Point Tracking - Technologia używana w niektórych inwerterach do optymalizacji wyjścia mocy z paneli fotowoltaicznych, dostosowując napięcie wejściowe, aby znaleźć "punkt maksymalnej mocy".

Ogniwo fotowoltaiczne

Podstawowa jednostka struktury służącej do konwersji światła słonecznego na energię elektryczną. Ogniwa fotowoltaiczne są połączone w modułach (panelach) fotowoltaicznych.

Optymalizator mocy

Urządzenie, które jest montowane do każdego panelu fotowoltaicznego w celu regulacji jego wyjścia i maksymalizacji wydajności. Optymalizatory mocy są szczególnie użyteczne w systemach, które są narażone na cieniowanie.

OPV

Organiczne Ogniwa Fotowoltaiczne - Typ ogniw fotowoltaicznych, które wykorzystują organiczne polimery do absorpcji światła i generacji prądu elektrycznego. OPV są lekkie, elastyczne i mogą być tańsze do produkcji niż tradycyjne ogniwa fotowoltaiczne, ale obecnie mają niższą wydajność.

OZE (Odnawialne Źródła Energii)

Źródła energii, które są odnawialne i nie wyczerpują się. Przykłady to energia słoneczna, wiatrowa, wodna i geotermalna.

Panele Fotowoltaiczne

Patrz Moduł Fotowoltaiczny.

Pompa Ciepła

Urządzenie służące do przenoszenia ciepła z jednego miejsca (źródło ciepła) do innego (cel). Ciepło może być pobierane z powietrza, wody lub ziemi.

Półprzewodnik

Substancja, zwykle krzem, która ma zdolność przewodzenia prądu elektrycznego, ale nie jest ani przewodnikiem, ani izolatorem. Półprzewodniki są kluczowym elementem ogniw fotowoltaicznych.

Prosument

Połączenie słów "producent" i "konsument", używane do opisania właścicieli domów lub firm, które samodzielnie wytwarzają część lub całą energię, której używają, często za pomocą paneli fotowoltaicznych.

Regulator Ładowania

Urządzenie, które kontroluje napięcie i prąd przepływający do baterii od paneli fotowoltaicznych. Regulator ładujący zapobiega przeładowaniu baterii i pomaga wydłużyć jej żywotność.

Rezystancja

Właściwość materiału utrudniająca przepływ prądu elektrycznego. W kontekście systemów fotowoltaicznych, niska rezystancja jest pożądana, aby zminimalizować straty mocy.

System Off-Grid

System fotowoltaiczny, który działa niezależnie od sieci energetycznej. Systemy Off-Grid zazwyczaj używają akumulatorów do przechowywania energii na potrzeby późniejszego użycia i są idealnym rozwiązaniem dla odległych lub izolowanych lokalizacji, które nie mają dostępu do tradycyjnej sieci elektrycznej.

System On-Grid

System fotowoltaiczny połączony z siecią energetyczną. W takim systemie nadmiar wyprodukowanej energii może być sprzedany do sieci, a energia z sieci może być używana, gdy produkcja paneli jest niewystarczająca.

Transformator

Urządzenie używane do zmiany wartości napięcia i prądu w systemach AC, zapewniając izolację pomiędzy obwodami.

Transformator separacyjny

Specyficzny typ transformatora, który jest używany do przenoszenia energii elektrycznej między dwoma obwodami poprzez indukcję. Transformator separacyjny jest często używany w inwerterach, aby zapewnić bezpieczeństwo poprzez oddzielenie obwodu DC od obwodu AC.

Wolt (V)

Jednostka miary napięcia elektrycznego. Napięcie jest różnicą potencjału między dwoma punktami w obwodzie, która powoduje przepływ prądu.

Watt (W)

Jednostka miary mocy elektrycznej, definiowana jako jedna jednostka energii (joule) na sekundę.

Zaślepka (Bypass dioda)

Jest to element zabezpieczający panele fotowoltaiczne przed uszkodzeniami wynikającymi z efektu cieniowania. Zaślepka pozwala na przepływ prądu przez siebie, gdy jest zasłonięte jedno lub więcej ogniw w module, zapobiegając tym samym utracie wydajności całego panelu lub systemu.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego domu. Zdecyduj się na instalację i zobacz, jak oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego domu. Zdecyduj się na instalację i zobacz, jak oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki pompie ciepła!
Poznaj moc, jaką przynosi pompa ciepła dla Twojego domu. Zainwestuj w nowoczesną technologię i doświadcz, jak komfort i oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki pompie ciepła!
Poznaj moc, jaką przynosi pompa ciepła dla Twojego domu. Zainwestuj w nowoczesną technologię i doświadcz, jak komfort i oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Odkryj wygodę ładowania samochodu elektrycznego w domu!
Doświadcz innowacji, jaką mogą przynieść nasze ładowarki dla Twojego codziennego życia. Zdecyduj się na stację ładowania i ciesz się szybkim, bezpiecznym i ekologicznym ładowaniem Twojego samochodu.
Odkryj wygodę ładowania samochodu elektrycznego w domu!
Doświadcz innowacji, jaką mogą przynieść nasze ładowarki dla Twojego codziennego życia. Zdecyduj się na stację ładowania i ciesz się szybkim, bezpiecznym i ekologicznym ładowaniem Twojego samochodu.
Odkryj wygodę ładowania samochodu elektrycznego w firmie!
Odkryj innowacyjność, jaką mogą przynieść nasze ładowarki dla Twojego biznesu. Zainwestuj w stacje ładowania i zaoferuj swoim pracownikom i klientom szybkie, bezpieczne i ekologiczne ładowanie
Odkryj wygodę ładowania samochodu elektrycznego w domu!
Odkryj innowacyjność, jaką mogą przynieść nasze ładowarki dla Twojego biznesu. Zainwestuj w stacje ładowania i zaoferuj swoim pracownikom i klientom szybkie, bezpieczne i ekologiczne ładowanie
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego biznesu. Zainwestuj w instalację i obserwuj, jak zyski i efektywność energetyczna Twojej firmy zaczynają wzrastać.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego biznesu. Zainwestuj w instalację i obserwuj, jak zyski i efektywność energetyczna Twojej firmy zaczynają wzrastać.
What Stopped you from Completing the Order?
Sorry to See you Go
Skorzystaj z profesjonalnych usług kafarowania.
Jednym z kluczowych elementów naszej oferty jest kafarowanie konstrukcji farm PV. Ta technika polega na wbijaniu słupów w grunt, co jest niezbędne do stabilnego zamocowania paneli fotowoltaicznych.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego domu. Zdecyduj się na instalację i zobacz, jak oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Chcesz zainwestować w fotowoltaikę lub pompy ciepła, ale nie wiesz, jak uzyskać dotacje?
Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów. Doradzimy Ci, jak uzyskać możliwe dofinansowania i pomożemy Ci na każdym etapie procesu. Nasz zespół jest tu, aby pomóc Ci maksymalizować korzyści z Twojej inwestycji w odnawialne źródła energii. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły.
Chcesz zainwestować w fotowoltaikę lub pompy ciepła, ale nie wiesz, jak uzyskać dotacje?
Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów. Doradzimy Ci, jak uzyskać możliwe dofinansowania i pomożemy Ci na każdym etapie procesu. Nasz zespół jest tu, aby pomóc Ci maksymalizować korzyści z Twojej inwestycji w odnawialne źródła energii. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły.