$nectar_header_options = nectar_get_header_variables(); ?> Skip to main content

Pomagamy w uzyskaniu dotacji

Dofinansowania do paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w latach 2023 – 2027

Wsparcie finansowe dla instalacji fotowoltaicznych w 2023 roku – aktualizacje w istniejących programach dotacji oraz nowe możliwości finansowania

Zapadnie nam w pamięć zeszły rok, 2022, kiedy to w sektorze fotowoltaicznym nastąpił przełom. Zmiana systemu opustów na nowy model rozliczeń – net-billing, zaszokowała rynek, co przyczyniło się do znacznego spadku zainteresowania usługami montażu paneli fotowoltaicznych. Nawet dotacje na fotowoltaikę w 2022 roku nie były w stanie poprawić sytuacji, ponieważ od dawna nieaktualizowane, niskie stawki nie nadążały za dwucyfrową inflacją.

Jednak 2023 rok przyniósł fundamentalne zmiany. Już pod koniec 2022 roku wprowadzono aktualizacje do dwóch kluczowych programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i rozwoju OZE – „Mój Prąd 2022” i „Czyste Powietrze”. W 2023 roku, w ramach programu „Mój Prąd”, dotacja na fotowoltaikę jest nawet o 2.000 zł wyższa niż w roku poprzednim, a dla beneficjentów edycji 4.0 zaplanowano wyrównanie. W nowej wersji programu „Czyste Powietrze”, od 3 stycznia 2023 roku, dotacja na instalacje fotowoltaiczne może wynieść nawet 15.000 zł.

Rok 2022 był ostatnim rokiem przejściowym między budżetami UE, co oznacza, że w 2023 roku rozpoczną się zapisy na środki przekazane przez Unię Europejską. Pojawiają się nowe opcje wsparcia. Jakie to możliwości?

Dotacja na fotowoltaikę z programu FEnIKS – kto może skorzystać? Jakie wsparcie?

Wsparcie finansowe na instalacje fotowoltaiczne z programu FENG

Dotacja na fotowoltaikę w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Proszę zauważyć! Na chwilę obecną, decyzja o przyznaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy nie jest jeszcze sfinalizowana. Niemniej, jest wysokie prawdopodobieństwo, że w 2023 roku możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne również z tego programu.

Regionalne Fundusze Europejskie na lata 2021 – 2027

Należy podkreślić, że 8 grudnia 2022 roku Unia Europejska zatwierdziła regionalne programy pomocy finansowej z Europejskich Funduszy na lata 2021 – 2027. Zgodnie z tymi postanowieniami, poszczególne województwa otrzymają:

 • Pomorze Zachodnie (Fundusze Europejskie dla Zachodniopomorskiego) – 1,69 mld euro;
 • Wielkopolska (Fundusze Europejskie dla Wielkopolskiego) – 2,15 mld euro;
 • Warmia i Mazury (Fundusze Europejskie dla Warmińsko-Mazurskiego) – 1,79 mld euro;
 • Świętokrzyskie (Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027) – 1,46 mld euro;
 • Śląsk (Fundusze Europejskie dla Śląskiego) – 5,14 mld euro;
 • Pomorze (Fundusze Europejskie dla Pomorskiego) – 1,75 mld euro;
 • Podlasie (Fundusze Europejskie dla Podlaskiego) – 1,3 mld euro;
 • Podkarpacie (Fundusze Europejskie dla Podkarpackiego) – 2,27 mld euro;
 • Opolszczyzna (Fundusze Europejskie dla Opolskiego) – 0,97 mld euro;
 • Mazowsze (Fundusze Europejskie dla Mazowieckiego) – 2,1 mld euro;
 • Małopolska (Fundusze Europejskie dla Małopolskiego) – 2,69 mld euro;
 • Łódź (Fundusze Europejskie dla Łódzkiego) – 2,74 mld euro;
 • Kujawy i Pomorze (Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego) – 1,84 mld euro;
 • Lubuskie (Fundusze Europejskie dla Lubuskiego) – 0,91 mld euro;
 • Lublin (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego) – 2,43 mld euro;
 • Dolny Śląsk (Fundusze Europejskie dla Dolnośląskiego 2021-2027) – 2,31 mld euro;

Dodatkowo, sześć regionów związanych między innymi z górnictwem (Łódzkie, Małopolskie, Lubelskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie) otrzyma dodatkowe fundusze z funduszu sprawiedliwej transformacji (ok. 3,8 mld euro) oraz polityki spójności (ok. 0,5 mld euro). Natomiast blok wschodni (m.in. Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie) otrzyma dodatkowe środki z funduszu Polska Wschodnia – łącznie 2,5 mld euro.

Mimo, że konkretne projekty i konkursy na dotacje nie są jeszcze sformalizowane, to wiadomo, że zagadnienia związane z ekologicznym źródłem energii będą jednym z priorytetów.

Fotowoltaika: wsparcie finansowe w 2023 – dla kogo i jakie formy wsparcia?

Według statystyk z października 2022 roku, w Polsce funkcjonuje około 1,16 mln prosumentów. Wielka część to właściciele domowych instalacji fotowoltaicznych, które były głównym celem programów dofinansowania do fotowoltaiki. Teraz, obok wsparcia dla domów jednorodzinnych, rośnie znaczenie wsparcia systemowego dla sektora biznesowego i sektora mieszkalnictwa. Jest to kluczowe dla utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. Jak wynika z raportu „Elektryczność 4.0. Tańsza, czystsza i stabilniejsza energia dla polskich przedsiębiorstw” tylko 18% badanych firm ma własne źródło OZE. W tym samym czasie, aż 89% firm uznaje, że ostatnie podwyżki cen były dla nich „co najmniej umiarkowanie uciążliwe”.

Ostatecznie, dofinansowanie na fotowoltaikę w 2023 roku będzie dostępne dla:

 • osób prywatnych,
 • rolników,
 • firm,
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz podlegających im instytucji – szkół i uczelni wyższych, jednostek straży pożarnej, szpitali, bibliotek, muzeów.
 • parafii, kościołów oraz związków wyznaniowych.

W przypadku beneficjentów, którzy nie są objęci przepisami o pomocy publicznej (na przykład osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe), wsparcie najczęściej będzie przyjmować formę dotacji. Podmioty prowadzące różnego rodzaju działalność gospodarczą (np. firmy), które muszą przestrzegać limitów pomocy publicznej, będą mogły natomiast skorzystać z pożyczek (na warunkach rynkowych lub preferencyjnych) czy gwarancji bankowych.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023. Przegląd dotacji

Poniżej znajdą Państwo aktualny wykaz dofinansowań do fotowoltaiki, z których będzie można skorzystać w 2023 roku.

Mój Prąd

Osoby fizyczne. Nabór 5.0 od 22.04.2023
Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż: 6.000 zł (wyłącznie na mikroinstalację), 7.000 zł (mikroinstalacja z rozwiązaniem zwiększającym autokonsumpcję).

Czyste Powietrze

Osoby fizyczne. Nabór ciągły, nowe kwoty od 03.01.2023 roku
Zależy od dochodów beneficjenta. Od 40% do 100% kosztów, kwotowo: od 6.000 zł do 15.000 zł

Stop smog

Osoby fizyczne, dotknięte ubóstwem energetycznym zamieszkałe w regionach, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa. Nabór od 31.03.2021 roku.
Wsparcie zależy od ustaleń JST. Do 70% kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł

Agroenergia

Rolnicy. I część naboru, na PV i pompy ciepła trwa do 30.03.2025 roku.
Kwota uzależniona od mocy systemu i zakresu przedsięwzięcia. Od 13% kosztów (jednak nie więcej niż 25.000 zł) do 20% kosztów (nie więcej niż 15.000 zł).

Energia Dla Wsi

Nowe i istniejące półdzielnie energetyczne oraz ich członkowie, rolnicy. Od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku.
Pożyczka do 25 mln zł. Dotacja do 20 mln zł (tylko na elektrownie wodne i biogazownie) Dotacja do 45% kosztów (65% dla mikro i małych przedsiębiortw, 55% dla średnich). Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Grant na OZE

Właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych. Nabór od 01.02.2023 roku do 30.06.2026 roku, realizowany przez BGK.
Dopłata do 50% kosztów instalacji, na nową instalację lub modernizację istniejącej (moc musi wzrosnąć o minimum 25%).

Energia Plus

Przedsiębiorstwa. Nabór od 01.02.2023 roku do 13.12.2024 roku.
Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (jedynie dla przedsięwzięć wykorzystujących technologię ORC) Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych: od 0,5 mln do 500 mln zł

Premia termomodern.

Osoby fizyczne i prawne, m.in. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Nabór stały, realizowany przez BGK z pomocą komercyjnych banków partnerskich.
Dofinansowanie w postaci dopłaty do kredytu. Do 31% kosztów przedsięwzięcia, w przypadku można instalacji OZE o mocy od 1 kW (domy jednorodzinne) lub od 6 kW (pozostałe budynki).

Przemysł energochłonny – OZE

Program dla firm, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS. Wnioski można składać do 30.04.2023 roku.
Pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych, w kwocie od 5 do 300 mln zł na budowę lub przebudowę instalacji OZE. Opcja otrzymania premii w wysokości do 30% wypłaconej kwoty.

Gwarancja Biznesmax

MŚP. Nabór stały, realizowany przez BGK.
Zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na innowacyjne przedsięwzięcia z efektem ekologicznym. Do 2,5 mln euro (ale nie więcej niż 80% kwoty kredytu). Dodatkową korzyścią jest dopłata do oprocentowania.

Białe certyfikaty

Podmioty planujące oszczędność energii – w tym m.in. przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, JST i inne. Nabór ciągły.
Wysokość wsparcia zależy od ilości zaoszczędzonej energii. 1 toe to ok. 2.000 zł. Minimum niezbędne do wzięcia udziału w systemie to 10 toe (116,3 MWh).

Program FENIKS

M.in. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, administracja publiczna.
M.in. bezzwrotne dotacje, pożyczki. Szczegóły w trakcie ustaleń.

KPO

M.in. przedsiębiorstwa, placówki oświatowe,
Bezzwrotne dotacje, pożyczki.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego domu. Zdecyduj się na instalację i zobacz, jak oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego domu. Zdecyduj się na instalację i zobacz, jak oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki pompie ciepła!
Poznaj moc, jaką przynosi pompa ciepła dla Twojego domu. Zainwestuj w nowoczesną technologię i doświadcz, jak komfort i oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki pompie ciepła!
Poznaj moc, jaką przynosi pompa ciepła dla Twojego domu. Zainwestuj w nowoczesną technologię i doświadcz, jak komfort i oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Odkryj wygodę ładowania samochodu elektrycznego w domu!
Doświadcz innowacji, jaką mogą przynieść nasze ładowarki dla Twojego codziennego życia. Zdecyduj się na stację ładowania i ciesz się szybkim, bezpiecznym i ekologicznym ładowaniem Twojego samochodu.
Odkryj wygodę ładowania samochodu elektrycznego w domu!
Doświadcz innowacji, jaką mogą przynieść nasze ładowarki dla Twojego codziennego życia. Zdecyduj się na stację ładowania i ciesz się szybkim, bezpiecznym i ekologicznym ładowaniem Twojego samochodu.
Odkryj wygodę ładowania samochodu elektrycznego w firmie!
Odkryj innowacyjność, jaką mogą przynieść nasze ładowarki dla Twojego biznesu. Zainwestuj w stacje ładowania i zaoferuj swoim pracownikom i klientom szybkie, bezpieczne i ekologiczne ładowanie
Odkryj wygodę ładowania samochodu elektrycznego w domu!
Odkryj innowacyjność, jaką mogą przynieść nasze ładowarki dla Twojego biznesu. Zainwestuj w stacje ładowania i zaoferuj swoim pracownikom i klientom szybkie, bezpieczne i ekologiczne ładowanie
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego biznesu. Zainwestuj w instalację i obserwuj, jak zyski i efektywność energetyczna Twojej firmy zaczynają wzrastać.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego biznesu. Zainwestuj w instalację i obserwuj, jak zyski i efektywność energetyczna Twojej firmy zaczynają wzrastać.
What Stopped you from Completing the Order?
Sorry to See you Go
Skorzystaj z profesjonalnych usług kafarowania.
Jednym z kluczowych elementów naszej oferty jest kafarowanie konstrukcji farm PV. Ta technika polega na wbijaniu słupów w grunt, co jest niezbędne do stabilnego zamocowania paneli fotowoltaicznych.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego domu. Zdecyduj się na instalację i zobacz, jak oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Chcesz zainwestować w fotowoltaikę lub pompy ciepła, ale nie wiesz, jak uzyskać dotacje?
Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów. Doradzimy Ci, jak uzyskać możliwe dofinansowania i pomożemy Ci na każdym etapie procesu. Nasz zespół jest tu, aby pomóc Ci maksymalizować korzyści z Twojej inwestycji w odnawialne źródła energii. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły.
Chcesz zainwestować w fotowoltaikę lub pompy ciepła, ale nie wiesz, jak uzyskać dotacje?
Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów. Doradzimy Ci, jak uzyskać możliwe dofinansowania i pomożemy Ci na każdym etapie procesu. Nasz zespół jest tu, aby pomóc Ci maksymalizować korzyści z Twojej inwestycji w odnawialne źródła energii. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły.