Kafarowanie

Starając się sprostać oczekiwaniom szerokiej rzeszy różnorodnych grup klientów zainteresowanych instalacjami PV na farmach fotowoltaicznych, jako firma doświadczona na rynku fotowoltaicznym, posiadamy również w swojej ofercie:

 • kompleksową realizację farm fotowoltaicznych (projektowanie i tworzenie),
 • kafarowanie konstrukcji farm PV,
 • kafarowanie systemów ogrodzeniowych,
 • usługi kafarem,
 • wynajem maszyn do kafarowania wraz z operatorem.

Farma nie tylko w Ameryce

Od dłuższego już czasu zadomowiło się w naszym języku słowo farma. Nie jest ono jednak związane jedynie z gospodarstwami rolnymi, ale używa się go dzisiaj również do określenia większych instalacji fotowoltaicznych, położonych zazwyczaj w specjalnie wydzielonych strefach terenu, zwanych farmami fotowoltaicznymi (elektrowniami słonecznymi), zamieniającymi za pomocą paneli fotowoltaicznych energię słoneczną
w energię elektryczną.

Jak to się dzieje?

Otóż farma, o której mowa, składa się z tysięcy paneli, a w każdym z nich znajdują się ogniwa fotowoltaiczne, w których – w wyniku zastosowania materiału półprzewodnika, najczęściej krzemu – powstaje energia. W ogniwach zachodzi zjawisko fotoelektryczne, a mianowicie pochodzące z promieni słonecznych fotony wzbudzają w ogniwach ruch elektronów, który powoduje powstanie napięcia elektrycznego (różnicy potencjałów). Tak więc pokrótce wygląda przetwarzanie energii słonecznej w elektryczną przez panele fotowoltaiczne.

Każda z instalacji fotowoltaicznych wytwarza prąd o określonej mocy przy pełnym nasłonecznieniu. Poziom mocy elektrowni słonecznej stanowi sumę mocy działających w niej paneli. Z im większej ilości paneli będzie zbudowana taka elektrownia, tym większe będzie mieć możliwości generowania prądu. Moc instalacji fotowoltaicznych na farmie wynosi zwykle od kilkudziesięciu kilowatów (KW) do kilku megawatów (MW). Przy tym ważne jest – chcąc mieć jak największy uzysk mocy przez cały okres nasłonecznienia – aby ustawione w rzędach panele PV były rozmieszczone w odpowiednich odległościach, nie zacieniając się wzajemnie.

Wykonanie farmy fotowoltaicznej przebiega o wiele szybciej niż wykonanie innych instalacji energetycznych. Ich wielkość może być dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta. Właściwie każdy może zdecydować się na stworzenie takiej farmy na własnym polu, czy to osoba indywidualna, czy to przedsiębiorca. Taka inwestycja przynosi duże korzyści i to zarówno ekologiczne, jak i finansowe. Pewne kryteria z tym związane muszą być jednak spełnione.

Sprawdź swoją działkę

Zanim ruszy nasza inwestycja, musimy sprawdzić, czy działka, na której zamierzamy zbudować farmę PV, spełnia pewne kluczowe kryteria. Oznacza to, że farma może powstać na działce, która:

 • ma powierzchnię 1 ha lub więcej,
 • jest nieosłonięta przez budynki i drzewa,
 • ma IV lub niższą klasę gruntu, lub jest nieużytkiem rolnym,
 • jest nachylona na południe lub płaska,
 • posiada dojazd utwardzoną drogą,
 • znajduje się niedaleko linii elektroenergetycznej; aby inwestycja była opłacalna, odległość ta może wynosić maksymalnie 500 m.

Dodatkowym kryterium jest tutaj kwestia zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalanym przez radę danej gminy. Obszar Polski w przeważającej części nie jest jednak nim objęty. Pomimo to, przed rozpoczęciem budowy farmy, należy sprawdzić tę kwestię. Kluczowe jest także posiadanie przez inwestora tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której ma powstać farma PV. Przed rozpoczęciem inwestycji warto również sprawdzić, czy uda się pozyskać dofinansowanie do budowy farmy fotowoltaicznej w ramach programów regionalnych, rządowych lub unijnych.

Oczywiście, nie musicie się Państwo martwić, że nie będziecie w stanie sami się tym wszystkim zająć. Wystarczy, że skontaktujecie się z naszą firmą, która w profesjonalny i rzetelny sposób oceni, czy działka, którą chcecie Państwo przeznaczyć na zbudowanie elektrowni słonecznej, spełnia wszystkie wymogi, o których mowa powyżej. Kiedy okaże się, że jest możliwym zbudowanie farmy na Państwa działce, pomożemy Państwu w załatwieniu formalności z tym związanych, a w przypadku przedsiębiorstw, chcących wykorzystywać wyprodukowany prąd na potrzeby firmy, dostosujemy instalację fotowoltaiczną do realnego zapotrzebowania na energie elektryczną. Ponadto, przed podjęciem prac montażowych, każdy klient otrzymuje od nas projekt do akceptacji i dopiero po jego zatwierdzeniu przystępujemy do prac instalacyjnych.

Teren pod farmy fotowoltaiczne może być zarówno wydzierżawiany inwestorom (np. w przypadku klientów indywidualnych), jak i przeznaczony na własne potrzeby (np. w przypadku firm). Również sami klienci indywidualni mogą zainwestować w farmę, jeżeli posiadają działkę spełniającą określone wymogi, co przyniesie im wymierne korzyści finansowe.

Jeżeli chodzi o dzierżawienie terenu, to z chwilą podpisania umowy dzierżawy, wszystkie obowiązki przechodzą na firmę, która wynajmuje od Państwa teren. Firma taka załatwia wszelkie formalności, dokumenty i pozwolenia oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane.

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę to stałe, dodatkowe źródło comiesięcznych zysków, minimum 7.000 zł za każdy hektar, oraz efektywne wykorzystanie niezagospodarowanych gruntów rolnych, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza
w regionie, w wyniku dostarczania energii słonecznej i ograniczenie emisji CO2.

Natomiast powstanie farmy na potrzeby własne firmy prowadzi do redukcji kosztów firmowych nawet do 70%, daje firmie niezależność energetyczną, chroniąc jej budżet przed wzrostem cen prądu. Stanowi również dla firmy dodatkowe źródło dochodu poprzez sprzedaż nadwyżek wyprodukowanego prądu, a w kwestii wizerunkowej pomaga jej stworzyć pozytywny obraz jako tej, która dba o środowisko naturalne.

Kafarowanie, czyli wytyczanie panelowego szlaku

Zanim przystąpimy do budowy farmy, przeprowadzane jest na gruncie, na którym ma ona powstać, tzw. kafarowanie.

Czym jest owo kafarowanie?

Jest to praca budowlana polegająca na wbijaniu słupów/nóg/podpór w grunt pod naziemne konstrukcje farm PV (solarparków) czy systemów ogrodzeniowych za pomocą specjalistycznego urządzenia budowlanego zwanego kafarem, stanowiąca jeden z pierwszych etapów prac związanych z budową farmy. Usługa ta umożliwia szybką budowę solarparków. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ od prawidłowości wykonania elementów fundamentowych zależy żywotność wszystkich komponentów konstrukcyjnych. Jest też etapem koniecznym dla bezproblemowego wykonania dalszych prac montażowych.

My również, jako firma z 12-letnim doświadczeniem w branży PV, która zrealizowała tysiące instalacji fowoltaicznych, od mikroinstalacji, przez instalacje wielkości 50 KW dla firm, po farmy fotowoltaiczne o mocy ponad 1 MW, zarówno na terenie Polski, jak i krajów Unii Europejskiej, budując farmy fotowoltaiczne zajmujemy się uprzednim kafarowaniem gruntu, przygotowując teren pod ich montaż. Wykorzystujemy do tego najwyższej klasy niemieckie maszyny GAYK, które bez problemu poradzą sobie na każdym rodzaju gruntów, nawet na tych pozornie najbardziej skomplikowanych. Sporządzamy projekt, wybieramy dobrej jakości komponenty i odpowiednią konstrukcję, wykonujemy fachowo montaż oraz pomagamy w załatwianiu formalności związanych z budową farmy. Nasze zespoły, odpowiednio przeszkolone i wykwalifikowane, pomogą Państwu przejść przez każdy etap realizacji związany z budową solarparku, a każdy, nawet najbardziej wymagający klient, wyjdzie od nas zadowolony.

Oprócz wykorzystywania przez nas do stworzenia farmy specjalistycznych kafarów, oferujemy również usługę wynajmu maszyn do kafarowania wraz z operatorem, a także wynajęcia nas do usługi naszym kafarem.

Kompleksowe realizacje farm fotowoltaicznych, usługi naszym kafarem czy też wynajem kafara z operatorem świadczymy na terenie całej Polski.

Znajdź nas na Facebooku