NAJLEPSZY WYBÓR – EKO-SOLAR

Nasze dziesięcioletnie doświadczenie na niemieckim i polskim rynku pozwala nam dopasować instalację fotowoltaiczną do indywidualnych potrzeb naszych klientów.  Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego, możliwości techniczne budynku oraz jego usytuowanie względem kierunków świata dobieramy instalację „szytą na miarę”. Dzięki temu maksymalnie skracamy czas zwrotu z inwestycji.

Indywidualne podejście do każdego klienta w połączeniu z wysokiej jakości komponentami oraz profesjonalizmem naszych pracowników daje naszym klientom pewność dobrej inwestycji.

TOMASZ KUREK
Właściciel firmy Eko-Solar

Moc zamontowanych instalacji
Osób wsparcia
Ekipy instalatorskie

Wydzierżaw działkę pod farmę fotowoltaiczną i zarabiaj!

Twoja ziemia może przynosić Ci regularne zyski przez 20 lat lub więcej, nawet jeśli uprawa gruntu jest na niej ekonomicznie nieopłacalna. Wystarczy, że wydzierżawisz swój teren pod farmę fotowoltaiczną. Zysk przychodzi łatwo, nie wymaga twojego zaangażowania ani pracy, nie poniesiesz też żadnych dodatkowych kosztów.

Poszukujemy terenów rolnych pod dzierżawę, na których zbudujemy farmy fotowoltaiczne. Zajmujemy się pełną obsługą inwestycji – od dokumentacji i projektowania przez budowę aż po obsługę i nadzór jej pracy. Podpisujemy długoterminową umowę o dzierżawę z właścicielami gruntu, która daje im gwarancję regularnego dochodu i bezpieczeństwa współpracy.

Poszukujemy działek spełniających poniższe warunki:

  • teren płaski lub pochylony na południe
  • powierzchnia minimum 2 ha
  • IV, V lub VI klasa gruntu
  • z dostępem do linii średniego napięcia

Dodatkowym atutem będzie brak Miejskiego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego lub wpisana fotowoltaika.

Jeśli jesteś zainteresowany bezpiecznym, długoterminowym czerpaniem zysków z dzierżawy gruntu, skontaktuj się z nami i zacznij zarabiać teraz!

Oferta
Producenci

Stawiamy na kompletną obsługę i bierzemy pod opiekę naszych klientów na każdym etapie współpracy. Dokonujemy precyzyjnych wyliczeń, optymalizujemy koszty instalacji fotowoltaicznej oraz dobieramy najlepsze w danym przypadku urządzenia.

Aktualności - Fotowoltaika

Program Mój Prąd

Od 31.03.2020 r. Beneficjent ma możliwość złożenia tylko wniosku online za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Szczegóły są dostępne na stronie programu w zakładce „Złóż wniosek”.

Nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej bezpośrednio przez Beneficjenta.

Jest natomiast możliwość udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku (np. kiedy Beneficjent nie posiada profilu zaufanego/e-dowodu), można zrobić to na dwa sposoby opisane w odpowiedzi na poniższe pytanie.

W przypadku finansowania instalacji (lub jej części) z innych środków publicznych nie ma możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu Mój prąd. Beneficjent musi zdecydować, z której formy dofinansowania chce skorzystać.

Wynika to wprost z zapisów programu Mój prąd str.2 pkt 7.3. 9) Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.

Ubiegając się o dofinansowanie w ramach programu Mój prąd, Beneficjent potwierdza spełnienie powyższego warunku stosownym oświadczeniem zawartym w formularzu wniosku.

Dotację z programu Mój prąd można natomiast połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). W przypadku skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.

Punktacja nie wpływa na pomniejszenie dotacji. Kryterium punktowe zostało wprowadzone, ponieważ środki na finansowanie inwestycji pochodzą z Unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, która reguluje przedmiotowy obszar nakłada obowiązek rankingowania wspieranych projektów. Przydzielane punkty pozwalają tworzyć ranking na dziennych listach przekazywanych do akceptacji ministra ds. energii. W przypadku wyczerpania dostępnego budżetu programu, danego dnia Wnioskodawcy z dolnych pozycji listy rankingowej mogą nie otrzymać dofinansowania.

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych - MÓJ PRĄD

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Aktualna moc wszystkich polskich instalacji PV to już ponad 1,83 GW, z czego prosumenci generują aż 1,2 GW. Dotychczasowe efekty programu „Mój Prąd” – 73 tysiące wniosków o dotacje – to 408 MW zainstalowanej mocy. Zatem aż 1/3 (ok. 33%) mocy prosumenckich źródeł PV pochodzi z instalacji dofinansowanych w „Moim Prądzie”.

Eko-Solar Gliwice - Lider instalacji fotowoltaicznych. Fotowoltaika dla każdego. Montaż i serwis instalacji fotowoltaicznych. Program Mój Prąd.

Często zadawane pytania

Znajdź nas na Facebooku