/

Łączna moc mikroinstalacji w sieci Tauron Dystrybucja przekroczyła 30 MW


Dzięki przyłączonym w pierwszych dwóch miesiącach 2017 r. mikroinstalacjom łączna moc tego rodzaju źródeł w sieci spółki Tauron Dystrybucja przekroczyła 30 MW. Do sieci tego operatora przyłączonych jest najwięcej mikroinstalacji w kraju.

Tauron Dystrybucja to jeden z pięciu największych operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych, do których przyłączane są mikroinstalacje OZE. Jak wynika z przekazanych przez tą spółkę informacji, jest ona krajowym liderem jeśli chodzi o ilość przyłączeń takich urządzeń.

Do sieci spółki Tauron Dystrybucja według stanu na koniec ubiegłego miesiąca przyłączonych było około 5,2  tys. mikroinstalacji, a ich łączna zainstalowana moc wyniosła około 32 MW.

Dominującym typem mikroinstalacji przyłączonych do sieci tego operatora są instalacje fotowoltaiczne, których udział w mocy zainstalowanej wszystkich przyłączonych mikroinstalacji wynosi ok. 99 proc. Pozostałe to mikroinstalacje biogazowe o mocy ok. 70 kW, wiatrowe o mocy ok. 40 kW oraz wodne o mocy ok. 500 kW.

Tylko w styczniu i lutym br. operator sieci dystrybucyjnej z południowo-zachodniej części kraju przyłączył ok. 260 mikroinstalacji o łącznej mocy 2,1 MW, z czego wszystkie są mikroinstalacjami fotowoltaicznymi.

W ostatnim kwartale 2016 r. spółka Tauron Dystrybucja przyłączyła ok. 840 mikroinstalacji o łącznej mocy 7,6 MW, w III kwartale – ok. 1,1 tys. mikroinstalacji o mocy 7,2 MW, w II kwartale – ok. 1,4 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 7,9 MW, a w pierwszym kwartale ubiegłego roku – jedynie ok. 300 mikroinstalacji o mocy 1,5 MW, co można tłumaczyć powstałą wówczas niepewnością wokół zasad rozliczeń dla prosumentów i oczekiewaniem na zapowiadane wówczas przez rząd przyjęcie nowych rozwiązań w tym zakresie.

Łączny potencjał mikroinstalacji na poziomie 32 MW sprawia, że Tauron Dystrybucja jest obecnie w tym zakresie liderem wśród krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Mniej mikroinstalacji na koniec 2016 r. było podłączonych do sieci PGE Dystrybucja (4089 mikroinstalacji o mocy 23,55 MW), spółki Energa Operator (3227 mikroinstalacji o mocy 20,88 MW), a także Enei – 2438 mikroinstalacji o łącznej mocy 15,93 MW. Natomiast do sieci dystrybucyjnej działającego na terenie Warszawy i okolic innogy Stoen Operator podłączone były na koniec 2016 r. 173 mikroinstalacje o łącznej mocy 1,04 MW.

Oprócz mikrointalacji o łącznej mocy ok. 32 MW do sieci Tauron Dystrybucja na koniec 2016 r. przyłączone były odnawialne źródła energii o łącznej mocy około 825 MW, w tym elektrownie wiatrowe o mocy 347 MW, elektrownie wodne o mocy 324 MW, elektrownie na biomasę o mocy 93 MW, elektrownie biogazowe o mocy 47 MW, a także elektrownie fotowoltaiczne o łącznym potencjale około 15 MW.

Źródło: gramwzielone.pl