$nectar_header_options = nectar_get_header_variables(); ?> Skip to main content

Odnów swoją energię

Jak powszechnie wiadomo ceny energii elektrycznej, wytwarzanej w Polsce w 70% z węgla, z której korzysta większość z nas, ciągle idą w górę. Jest to spowodowane tym, iż spalanie węgla drożeje wraz z rosnącymi cenami za emisje CO₂ oraz z uwagi na jego ograniczone zasoby. Dlatego nasze rachunki za prąd będą wciąż rosnąć.

Jak zatem temu zaradzić?

Możemy zainwestować w odnowienie swojej energii, korzystając z jednego z jej odnawialnych źródeł, jakim jest energia słoneczna, z której instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną. Należy przy tym zaznaczyć, iż jest to najszybciej rozwijający się sektor energetyki odnawialnej.

W tym miejscu pewnie wiele osób postawi sobie pytania:

Czy to na pewno się opłaca? Kiedy zwrócą się zainwestowane w instalację fotowoltaiczną pieniądze? Czy to nie kolejna moda, która za jakiś czas przeminie, a my zostaniemy z nie do końca sprawdzającą się nowinką?

Chcemy Państwa zapewnić, że nie jest to żadna przemijająca moda czy nowobogacki kaprys, a ceny prądu elektrycznego w Państwa gospodarstwie domowym, w firmie czy budynkach należących do prowadzonego gospodarstwa rolniczego spadną nawet o kilkadziesiąt procent. Co może o tym świadczyć?

Trochę historii dla zainteresowanych

Po raz pierwszy wykorzystanie energii słonecznej w praktyce nastąpiło w ok. VII w. p.n.e., a mianowicie posłużono się nią do rozpalania ognia z wykorzystaniem szkieł powiększających.

Z kolei w III w. p.n.e. Grecy i Rzymianie użyli skupionego za pomocą luster światła słonecznego, aby zapalić pochodnie, które wykorzystywano w procesjach i uroczystościach religijnych.

Natomiast pierwsze słoneczne pokoje zostały zbudowane w starożytnym Rzymie, gdzie
w pomieszczeniach zwróconych w kierunku południowym mieściły się słynne rzymskie łaźnie. Były one wyposażone w duże okna, przez które wpadały promienie słoneczne. I to dało początek pierwszym solariom, które były przeznaczone do pielęgnacji zdrowia, wypoczynku oraz kontemplacji.

W kolejnych epokach energia słoneczna była wykorzystywana w coraz bardziej profesjonalny sposób. I nadszedł wreszcie rok 1839, kiedy to Alexandre Edmond Becquerel, 19-letni fizyk z Francji, dokonał odkrycia polegającego na sposobie wytwarzania prądu elektrycznego z energii słonecznej, wykorzystując efekt fotowoltaiczny.

Wielkie odkrycie Becquerela zainspirowało kolejne osoby do pracy nad fotowoltaiką, co zaowocowało kolejnymi ważnymi przełomami i wieloma wynalazkami, czego konsekwencją było opracowanie współczesnych ogniw oraz kolejnych wynalazków w technologii paneli słonecznych.

W 1941r., czyli ponad 100 lat od odkrycia Becquerela, przez amerykańskiego inżyniera i badacza półprzewodników, Russella S. Ohla, zostało opatentowane ogniwo słoneczne. Odkrył on, że jeśli fotony (światło) skieruje się na pewne substancje metaliczne, to ich powierzchnia emituje elektrony, zaś gdy światło pada na inne substancje, to elektrony tych substancji są pochłaniane przez ich powierzchnię. Przy wykorzystaniu odpowiedniej kombinacji tych substancji, można skierować elektrony na przewodnik, aby wygenerować energię elektryczną. I na tym właśnie polega właśnie zjawisko fotowoltaiczne. Efekt fotowoltaiczny (PV) jest bowiem procesem zamiany światła słonecznego na ciągły strumień elektronów, celem wytworzenia prądu elektrycznego.

Fotowoltaika dziś

Biorąc pod uwagę przedstawioną powyżej krótką historię fotowoltaiki, która pokazuje, że nie wzięła się ona znikąd, oraz obserwując regularnie spadające koszty instalacji fotowoltaicznych, możemy z całą pewnością stwierdzić, że to opłacalna inwestycja, która nie nadszarpnie Państwa budżetu w takim stopniu, w jakim mogła go nadszarpnąć jeszcze kilka lat temu. A oszczędności finansowe można już zaobserwować na początku włączenia paneli słonecznych w postaci mniejszych miesięcznych rachunków za prąd, które spadają do wysokości opłat stałych naliczanych przez zakład energetyczny z tytułu utrzymania sieci, tj. do kilkunastu złotych miesięcznie.

Ponadto inwestycja w fotowoltaikę, uwzględniając obecne na polskim rynku źródła dofinansowania, zwraca się za ok. 5-6 lat po zainstalowaniu, zakładając oczywiście, że cena energii elektrycznej kształtowałaby się na obecnym poziomie. Jednak doskonale wiemy, że ceny w następnych latach będą wzrastać, co sprawia, że zwrot z fotowoltaiki może nastąpić jeszcze szybciej.

Niektórzy z Państwa mogą mieć również wątpliwości co do sensowności zakładania sieci fotowoltaicznej w naszym klimacie, bojąc się zainwestowania pieniędzy w niepewną, ich zdaniem, w pochmurne dni technologię. Należy tutaj jednak rozwiać te powątpiewania, ponieważ fotowoltaice nie jest potrzebny do efektywnego działania np. śródziemnomorski klimat, w którym panuje w większości słoneczna pogoda. Instalacja działa bowiem nie tylko
w słoneczne, ale również w pochmurne dni, ponieważ – jak się okazuje – światło słoneczne mamy w Polsce przez większość dni w roku, nawet kiedy słońce jest ukryte za chmurami. Dlatego, nawet w kraju nasłonecznionym w takim stopniu jak Polska, panele fotowoltaiczne pracują efektywnie przez cały rok.

Za instalacją fotowoltaiczną przemawia również trwająca od ubiegłego roku i nie wiadomo, kiedy mająca swój koniec pandemia koronawirusa, która wymusiła na nas zmianę wielu naszych nawyków, w tym przymusową izolację i konieczność zdalnej pracy. Nasz dom zmienił więc trochę swoją funkcjonalność: z miejsca odpoczynku i azylu stał się dodatkowo miejscem wykonywania obowiązków zawodowych i szkolnych. Doprowadziło to do częstszego korzystania przez domowników z urządzeń elektrycznych, powodując wzrost opłat za prąd. Tym samym wzrosło zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi.

Ponadto w naszym kraju istnieje wiele źródeł dofinasowania instalacji fotowoltaicznych, z których można skorzystać, w zależności od tego czy jesteście Państwo osobami fizycznymi, rolnikami czy przedsiębiorcami. Wymienimy tutaj przede wszystkim 3 źródła dofinansowania, które możecie Państwo uzyskać.

Po pierwsze, po zainstalowaniu paneli słonecznych osoby fizyczne, rolnicy i przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która pozwala na odliczenie od dochodu do 53 tys. zł.  Pełną listę działań i materiałów, które podlegają uldze termomodernizacyjnej, można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Po drugie, można skorzystać z dofinansowania w ramach programu Mój Prąd. Od 1 lipca 2021r. rusza nowy nabór wniosków do trzeciej już edycji programu, co świadczy o wielkim zainteresowaniu tą formą pozyskiwania energii elektrycznej. Szczegółowe informacje możecie Państwo śledzić na stronie:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1736,moj-prad-3-0-na-nowych-zasadach.html

Wreszcie po trzecie, zamontowanie instalacji fotowoltaicznej daje Państwu możliwość skorzystania z dofinasowania, którą stwarza program Czyste Powietrze. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

W kwestii dofinasowania warto też wymienić przygotowany przez banki specjalnie na ten cel niskoprocentowy kredyt dla osób fizycznych i dla firm czy leasing dla firm i rolników.

Jak więc Państwo widzicie ta nowa forma pozyskiwania energii elektrycznej jest nie tylko dobrą inwestycją na przyszłość, ale już na bieżąco generuje oszczędności. Bowiem nawet bez dofinansowania jest się w stanie zwrócić w ciągu zaledwie kilku lat. A gdy do tego doliczyć jeszcze kwoty dofinansowań, dzięki którym odzyskuje się dużą część poniesionych kosztów, to sami Państwo przyznacie, że ta inwestycja niezwykle się opłaca.

Przyjaciel środowiska

Inny rodzaj oszczędzania to oszczędzanie naszego środowiska naturalnego (przyrodniczego) przed jego zanieczyszczeniem. Wiadomym jest bowiem, że tradycyjna energetyka, oparta w naszym kraju w głównej mierze na węglu, powoduje wielką emisję gazów cieplarnianych i odpowiada za negatywne zjawiska, takie jak zmiany klimatu oraz zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Natomiast zainstalowane panele słoneczne dają nam każdego roku oszczędności w postaci milionów ton dwutlenku węgla, tysięcy ton dwutlenku siarki i tlenku azotu, a także setek ton pyłów, czyli substancji, które są odpowiedzialne za smog, kwaśne deszcze i globalne ocieplenie, które nie są, dzięki fotowoltaice, wypuszczane do atmosfery. Pozwala ona również uniknąć powstawania odpadów stałych, ścieków, a także zanieczyszczenia gleby oraz degradacji terenu, które są częstym następstwem produkcji energii z wykorzystaniem tradycyjnych źródeł energii. Dodatkowo instalacje fotowoltaiczne spowalniają efekt globalnego ocieplenia oraz wytwarzają prąd elektryczny bez konieczności zużywania cennych zasobów naturalnych naszej planety.

Dostępne aktualnie na rynku moduły fotowoltaiczne, a więc również te, które montuje nasza firma, to produkty uznane za ekologiczne. W procesie produkcji moduły pokrywane są specjalną powłoką ochronną, mającą na celu zabezpieczenie materiału i zagwarantowanie nieprzedostawania się szkodliwych substancji. Zatem moduły fotowoltaiczne, które zostały zaprojektowane i wyprodukowane w profesjonalny sposób, nie zagrażają środowisku.

Wynika z tego, że fotowoltaika to ekologiczny i przyjazny dla środowiska sposób na czystą energię i czysty zysk, oszczędzająca zarówno nasze finanse, jak i środowisko.

Szlachetne zdrowie

Z prowadzonych badań wynika, że energia elektryczna wytwarzana z węgla kamiennego i brunatnego oraz z drewna prowadzi do największych zagrożeń dla zdrowia spośród wszystkich uwzględnionych współcześnie technologii elektroenergetycznych.

Następstwem emisji gazów cieplarnianych do środowiska i zanieczyszczenia powietrza, będących efektem wytwarzanej w powyższy sposób energii elektrycznej, jest wiele chorób,
m. in. przewlekłe zapalenia oskrzeli, problemy z oddychaniem czy układem sercowo-naczyniowym, któredotykają ludzi w różnym przedziale wiekowym, oraz wiele przypadków przedwczesnej śmierci. Natomiast instalacja fotowoltaiczna w trakcie eksploatacji nie emituje zanieczyszczeń do środowiska, zaś przyczynia się do zmniejszenia emisji tlenków azotu, siarki i cząsteczek stałych (obecnych m. in. w smogu) i tym samym do zmniejszenia zachorowań i przypadków śmiertelnych. Patrząc też trochę z przymrużeniem oka, fotowoltaika pozytywnie wpływa na nasz układ nerwowy, ponieważ dzięki niej rachunki za prąd nie będą groziły nam zawałem serca 

Ponadto panele fotowoltaiczne generują tzw. promieniowanie niejonizujące, nie mające negatywnego wpływu na nasze DNA, samopoczucie czy zdrowie, czyli są dla nas bezpieczne, a każdy z nas, dzięki tym instalacjom, oddycha znacznie czystszym powietrzem.

Instalacja fotowoltaiczna nie emituje również ponadnormatywnego hałasu dzięki nowoczesnym transformatorom o niskim poziomie mocy akustycznej.

Podsumowując, fotowoltaika oszczędza także nasze tak cenne zdrowie.

Oszczędzaj dla siebie i innych

Jak zatem widzimy, zainwestowanie w instalację fotowoltaiczną przynosi nam oszczędność na wielu płaszczyznach, tj. nie tylko dla samych siebie, czyli dla naszej kieszeni, ale dla środowiska, ludzkiego zdrowia oraz w samym procesie wytwarzania energii elektrycznej, czyli też dla innych. Jest to bardzo ważne, ponieważ jako ludzie stanowimy jeden organizm składający się z zależnych od siebie członków, wśród których prawidłowe działanie jednego ma wpływ na prawidłowe działanie drugiego.

Zachęcamy zatem do skorzystania z propozycji naszej firmy i pozwolenie nam na odnowienie źródła Państwa energii oraz zatroszczenie się o Państwa finanse, zdrowie i środowisko, a także niezależność energetyczną.

Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego domu. Zdecyduj się na instalację i zobacz, jak oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego domu. Zdecyduj się na instalację i zobacz, jak oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki pompie ciepła!
Poznaj moc, jaką przynosi pompa ciepła dla Twojego domu. Zainwestuj w nowoczesną technologię i doświadcz, jak komfort i oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki pompie ciepła!
Poznaj moc, jaką przynosi pompa ciepła dla Twojego domu. Zainwestuj w nowoczesną technologię i doświadcz, jak komfort i oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Odkryj wygodę ładowania samochodu elektrycznego w domu!
Doświadcz innowacji, jaką mogą przynieść nasze ładowarki dla Twojego codziennego życia. Zdecyduj się na stację ładowania i ciesz się szybkim, bezpiecznym i ekologicznym ładowaniem Twojego samochodu.
Odkryj wygodę ładowania samochodu elektrycznego w domu!
Doświadcz innowacji, jaką mogą przynieść nasze ładowarki dla Twojego codziennego życia. Zdecyduj się na stację ładowania i ciesz się szybkim, bezpiecznym i ekologicznym ładowaniem Twojego samochodu.
Odkryj wygodę ładowania samochodu elektrycznego w firmie!
Odkryj innowacyjność, jaką mogą przynieść nasze ładowarki dla Twojego biznesu. Zainwestuj w stacje ładowania i zaoferuj swoim pracownikom i klientom szybkie, bezpieczne i ekologiczne ładowanie
Odkryj wygodę ładowania samochodu elektrycznego w domu!
Odkryj innowacyjność, jaką mogą przynieść nasze ładowarki dla Twojego biznesu. Zainwestuj w stacje ładowania i zaoferuj swoim pracownikom i klientom szybkie, bezpieczne i ekologiczne ładowanie
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego biznesu. Zainwestuj w instalację i obserwuj, jak zyski i efektywność energetyczna Twojej firmy zaczynają wzrastać.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego biznesu. Zainwestuj w instalację i obserwuj, jak zyski i efektywność energetyczna Twojej firmy zaczynają wzrastać.
What Stopped you from Completing the Order?
Sorry to See you Go
Skorzystaj z profesjonalnych usług kafarowania.
Jednym z kluczowych elementów naszej oferty jest kafarowanie konstrukcji farm PV. Ta technika polega na wbijaniu słupów w grunt, co jest niezbędne do stabilnego zamocowania paneli fotowoltaicznych.
Sprawdź ile zaoszczędzisz dzięki fotowoltaice!
Odkryj przemianę, jaką może przynieść fotowoltaika dla Twojego domu. Zdecyduj się na instalację i zobacz, jak oszczędności zaczynają rosnąć dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Chcesz zainwestować w fotowoltaikę lub pompy ciepła, ale nie wiesz, jak uzyskać dotacje?
Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów. Doradzimy Ci, jak uzyskać możliwe dofinansowania i pomożemy Ci na każdym etapie procesu. Nasz zespół jest tu, aby pomóc Ci maksymalizować korzyści z Twojej inwestycji w odnawialne źródła energii. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły.
Chcesz zainwestować w fotowoltaikę lub pompy ciepła, ale nie wiesz, jak uzyskać dotacje?
Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów. Doradzimy Ci, jak uzyskać możliwe dofinansowania i pomożemy Ci na każdym etapie procesu. Nasz zespół jest tu, aby pomóc Ci maksymalizować korzyści z Twojej inwestycji w odnawialne źródła energii. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić szczegóły.