EkoSolar Gliwice - blog - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kW

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kW wykonana przez firmę Eko-Solar na obiekcie w Gliwickiej strefie ekonomicznej na dachu płaskim.

Moduły Solarworld Sunmodule SW Plus 290 mono 69 sztuk
Inwerter Kaco Blueplant 20.0 TL3