Jak rozliczany jest prąd z fotowoltaiki?

Mając własną mikroinstalację fotowoltaiczną, twój rachunek za prąd będzie (oprócz stałej opłaty za dystrybucję energii elektrycznej) uwzględniał także ilość energii wyprodukowanej (wprowadzonej do sieci operatora) oraz ilość energii pobranej (zużytej na potrzeby budynku). Na podstawie tych danych rozlicza się energię. Uwzględnia się przy tym opłatę za magazynowanie energii w sieci. Ta opłata to tzw. opust i, w zależności od mocy posiadanej instalacji, będzie on wynosił 0,8 (dla instalacji o mocy nie przekraczającej 10 kWp) lub 0,7 (dla instalacji o mocy powyżej 10 kWp). Oznacza to w praktyce, iż ilość energii, którą prosument odbierze z sieci jest pomniejszona o 20 bądź 30 %. Mówiąc inaczej: w ramach rozliczenia możemy odebrać 80% lub 70% wyprodukowanej w nadmiarze energii. W przypadku, gdy ilość energii wprowadzonej do sieci (wyprodukowanej przez własną instalację fotowoltaiczną) przewyższy ilość energii pobranej przez budynek, użytkownik ponosi tylko opłatę stałą. Wyprodukowane nadwyżki można wykorzystać i rozliczyć w ciągu 12 miesięcy (liczone od okresu rozliczeniowego). Po roku zmagazynowana energia przepada.

Znajdź nas na Facebooku