Jak poprawnie odczytać licznik dwukierunkowy?

Cyfrowe liczniki dodatkowo posiadają funkcję „automatycznego odczytu” i same przesyłają dane do operatora. Część operatorów proponuje dostęp do platformy dla klientów. Licznik wskaże konkretne wartości przypisane odpowiednim kodom wg poniższego schematu (wszystkie wartości są wskazane w kWh):

 • 1.8.0 – całkowite zużycie (ilość energii elektrycznej pobranej z sieci),
 • 2.8.0 – ilość całkowitej energii elektrycznej oddanej do sieci.

Jeśli korzystasz z taryfy wielostrefowej, kody będą zawierały dodatkowo numer strefy, np.:

 • 1.8.1 – zużycie w I strefie,
 • 1.8.2 – zużycie prądu w II strefie,
 • 1.2.3 – zużycie prądu w III strefie,
 • 2.8.1 – ilość energii oddanej do sieci w I strefie,
 • 2.8.2 – ilość ilości energii oddanej do sieci w II strefie,
 • 2.8.3 – ilość energii oddanej do sieci w III strefie.

Ponadto kodom przypisane są okresy rozliczeniowe, należy je odczytywać zgodnie z poniższym schematem (przykłady):

 • 1.8.0.03 – ilość energii pobranej z sieci na koniec trzeciego okresu/miesiąca
 • 2.8.0.04 – ilość energii wprowadzonej do sieci na koniec czwartego okresu/miesiąca
 • 2.8.1.6 – ilość energii wprowadzonej do sieci, w strefie 1, na koniec szóstego okresu/miesiąca
 • 2.8.2.6 – ilość energii wprowadzonej do sieci, w strefie 2, na koniec szóstego okresu/miesiąca
Znajdź nas na Facebooku