Opusty

OPUSTY

'Ilość energii oddanej do sieci zliczana jest przez tzw. inteligenty licznik'

28 czerwca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o odnawialnych źródłach energii (OZE) : Jej postanowienia weszły w życie 1 lipca br.

Zatem z dniem 01.07.2016 weszły w życie pomocne i korzystne dla Prosumenta, czyli dla gospodarstwa domowego lub podmiotu należącego do sektora publicznego, kościoła, szkoły itd., korzystającego z własnej instalacji fotowoltaicznej regulacje prawne mówią w jaki sposób właściciel instalacji fotowoltaicznej będzie rozliczał się z energii.

Mowa tu o tzw. Systemie „Opustów”.

SYSTEM OPUSTÓW (rozliczenia raz na rok):
1) Instalacje do 10 kWp = możemy odebrać z sieci publicznej 80% oddanej energii.
2) Instalacje powyżej 10 kWp do 40 kWp = możemy odebrać z sieci publicznej 70% oddanej energii.

System Instalacji Fotowoltaicznej działa tak, że produkując własny prąd „ze słońca” przeznacza go w pierwszej kolejności na własne potrzeby. Dopiero gdy zaspokoimy potrzeby naszego gospodarstwa, energia zostaje przekazywana do sieci publicznej. Ilość energii oddanej do sieci zliczana jest przez tzw. „inteligentny licznik”, który montowany jest przez Zakład Energetyczny.
System opustów polega na założeniu, że energię, którą wytworzy nasza elektrownia słoneczna podłączona do sieci energetycznej, która nie zostanie zużyta od razu na własne potrzeby, wysyłamy do sieci energetycznej i traktujemy tą sieć jako swoisty „magazyn”. Z kolei w czasie, gdy nasza elektrownia słoneczna nie produkuje energii elektrycznej lub jej produkcja nie wystarcza na zaspokojenie naszych bieżących potrzeb, odbieramy tę energię z sieci w stosunku 0,8kWh za każdą 1 kWh oddaną do sieci dla instalacji o mocy do 10 kW, lub w stosunku 0,7 kWh za każdą 1 kWh oddaną do sieci dla mocy naszej elektrowni słonecznej powyżej 10 kW i mniejszej niż 40 kW.
Dla uproszczenia: w tym przypadku sieć publiczna stanowi dla Prosumenta magazyn energii o sprawności 80 proc., w którym chwilowa nadwyżka energii z instalacji fotowoltaicznej jest magazynowana do wykorzystania na później.

INFORMACJA

Od 2019 roku koszt instalacji fotowoltaicznej można odliczyć od podatku. Sprawdź szczegóły!


Wchodzące z dniem 28.08.2019 r. w życie regulacje w ustawie o odnawialnych źródłach energii oznaczają możliwość objęcia przedsiębiorców prosumenckim systemem opustów i wprowadzają nowe szanse na rozwój spółdzielni energetycznych. Sprawdź szczegóły!