Jak działa fotowoltaika?

Zasada działania instalacji fotowoltaicznej jest stosunkowo prosta. Fotony, czyli minimalne jednostki światła padają na panele zbudowane z krzemu, który je pochłania. Krzem ma zdolność wprawiania w ruch elektronów pochodzących z fotonów i w ten sposób wytwarzana jest energia. Podłączony do sieci inwerter (falownik) fotowoltaiczny przekształca prąd stały pochodzący z paneli na prąd zmienny czyli energię elektryczną.

W zależności od zamontowanego falownika zasila się 1 lub 3 fazy. Taka instalacja jest zazwyczaj podłączana do istniejącej w budynku rozdzielni. Ponieważ energia fotowoltaiczna ma nieco wyższe napięcie niż prąd z sieci, jest ona zużywana w pierwszej kolejności na zaspokojenie potrzeb własnych, a nadwyżki wyprodukowanego prądu przesyłane są do sieci dystrybutora poprzez dwukierunkowy licznik. Prosumenci zgromadzone nadwyżki mogą zużyć nocą albo zimą, gdy nie mają własnej produkcji.

Znajdź nas na Facebooku