Jak działa fotowoltaika?

Zasada działania instalacji fotowoltaicznej jest stosunkowo prosta. Fotony, czyli minimalne jednostki światła padają na panele zbudowane z krzemu, który je pochłania. Krzem ma zdolność wprawiania w ruch elektronów pochodzących z fotonów i w ten sposób wytwarzana jest energia. Podłączony do sieci inwerter (falownik) fotowoltaiczny przekształca prąd stały pochodzący z paneli na prąd zmienny czyli energię elektryczną.

W zależności od zamontowanego falownika zasila się 1 lub 3 fazy. Taka instalacja jest zazwyczaj podłączana do istniejącej w budynku rozdzielni. Ponieważ energia fotowoltaiczna ma nieco wyższe napięcie niż prąd z sieci, jest ona zużywana w pierwszej kolejności na zaspokojenie potrzeb własnych, a nadwyżki wyprodukowanego prądu przesyłane są do sieci dystrybutora poprzez dwukierunkowy licznik. Prosumenci zgromadzone nadwyżki mogą zużyć nocą albo zimą, gdy nie mają własnej produkcji.

Znajdź nas na Facebooku
Skip to content